COLEGIUL TEHNIC CIBINIUM
Structura planului de școlarizare pentru anul 2020-2021
...................................................................................................................................................
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DE ZI

CLASA A IX- A
LICEU TEHNOLOGIC;  
Calificarea profesionalã:
TEHNICIAN ÎN TURISM - __________________________28 DE LOCURI                                          

TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR - _______________28 DE LOCURI                                          

COAFOR STILIST - _______________________________ 28 DE LOCURI                                          

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL                                               -
LUCRĂTOR HOTELIER - ______________________________28 DE LOCURI                                          

CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE - ___________________14 DE LOCURI                                          

CONFECȚIONER ARTICOLE DIN PIELE ȘI ÎNLOCUITORI ___ 14 DE LOCURI                                          

ȘTIINȚE SOCIALE - _________________________________28 DE LOCURI